งานวัดและประเมินผลการศึกษา
การเลือกกลุ่มการเรียน ม.1 ปีการศึกษา 2564 สำหรับเรียนต่อ ม.2 ปีการศึกษา 2565
ข้อมูลสำหรับการใช้ประกอบการเลือกกลุ่มการเรียนตามความถนัดและความสนใจ
(โรงเรียนไม่อนุญาตให้คัดลอกหรือนำข้อมูลออกไปเผยแพร่โดยเด็ดขาด)


วีดิทัศน์แนะนำการเลือกกลุ่มการเรียน

Powerpoint แนะนำการเลือกกลุ่มการเรียน

ประกาศผลการเรียนเฉลี่ยกลุ่มวิชาอื่นๆ 

ประกาศผลการเรียนเฉลี่ยเฉพาะวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐานและคณิตศาสตร์พื้นฐาน (สำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนกลุ่มการเรียนวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์)


เลือกกลุ่มการเรียนคลิกที่นี่
โพสเมื่อ : 14 มี.ค. 2565,14:32   อ่าน 14886 ครั้ง