::: ความละเอียดเหมาะสมในการรับชมเว็บไซต์ของโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย 1024 x 768 Pixel ขึ้นไป :::
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย World Class Standard School สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 10  
ที่ตั้ง 1200 ถ.เอกชัย ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร 74000 โทรศัพท์ 0-3441-1885 , โทรสาร 0-3441-2021 , E-mail : admin@sksc.ac.th