กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ศิริวรรณ กุลกรินีธรรม
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

ขวัญชัย วิชกูล
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5

สนอง พึ่งบ้านเกาะ
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/7

ณัฐภษร พสุสิทธิพงษ์
ครู คศ.3
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/11

ดลยา เบญจนุสรณ์
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2

ภาวนา สลอดตะคุ
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6

นายทศพร คู่แจกัน
ครูผู้ช่วย

นายวีระกิจ พรรัชภูมิ
ครู คศ.2

นิธิโชติ แสงสง่า
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
เบอร์โทร : 0875397504
อีเมล์ : flimzana@hotmail.com

วีสุเทพ จันทร์หอม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/5
เบอร์โทร : 0944399308
อีเมล์ : weesutepfrank@gmail.com

นายเชาวลิต โต้ตอบ
พนักงานราชการ