ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมสัปดาห์...รักการอ่าน ในรูปแบบออนไลน์ 17-21 มกราคม 2565
โพสเมื่อ : 18 ม.ค. 65
สค.1 ได้รับรางวัลชนะเลิศ ลำดับที่ 1 ในการประเมิน โรงเรียนสุจริต(ITA Online) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา
โพสเมื่อ : 05 ม.ค. 65
เลื่อนการสอบคัดเลือกนักเรียนเข้าค่าย1( สอวน.)
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 65
ประกาศ แนวปฏิบัติช่วงหลังจากหยุดปีใหม่ 2565
โพสเมื่อ : 03 ม.ค. 65
ประกาศ สัปดาห์ติดตามและแก้ไขผลการเรียน ช่วง 28-30 ธ.ค. 64
โพสเมื่อ : 27 ธ.ค. 64
ท่านผู้อำนวยการ ดร.ประพจน์ แย้มทิม ในโอกาสรับรางวัลผู้บริหารการศึกษาดีเด่น ด้านการทำคุณประโยชน์ต่อการมัธยมศึกษาไทย
โพสเมื่อ : 15 ธ.ค. 64
รองผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้รางวัล รองผู้อำนวยการสถานศึกษาดีเด่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 13 ธ.ค. 64
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัยได้รับเชิญให้ออกรายการ สารตั้งต้น ช่อง PPTV HD 36
โพสเมื่อ : 10 ธ.ค. 64
การฉีดพ่นยาฆ่าเชื้อ ตามอาคารสถานที่ต่างๆ
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
การตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ด้วยชุดตรวจ ATK
โพสเมื่อ : 03 ธ.ค. 64
ลิงค์สอบ CEFR 2564
โพสเมื่อ : 02 ธ.ค. 64
ศิษย์เก่า สค.1 มอบเจลล์ให้กับโรงเรียน
โพสเมื่อ : 01 ธ.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิเข้าสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษนานาชาติ CEFR
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
เบอร์ผู้ประสานงานในกรณีที่พบนักเรียนสงสัยว่าจะติดเชื้อ Covid-19
โพสเมื่อ : 30 พ.ย. 64
การซ้อมแผนเผชิญเหตุหากพบเด็กติด COVID-19 (จาก มหาชัยเคเบิลทีวี)
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 64
แผนเผชิญเหตุกรณีเจอนักเรียนติด COVID-19 โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย
โพสเมื่อ : 16 พ.ย. 64
ดร.ประพจน์ แย้มทิม ผู้อำนวยการโรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้ให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวช่อง PPTV HD 36 ในการติดตามหลังจากเปิดเรียน Onsite มาได้ 1 สัปดาห์ยืนยันไม่พบผู้ติดเชื้อ Covid-19
โพสเมื่อ : 08 พ.ย. 64
หนังสือ แจ้งผลการตรวจ ATK นักเรียนกลุ่ม A
โพสเมื่อ : 05 พ.ย. 64
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ น.ส.ตรีนุช เทียนทอง ลงพื้นที่การเปิดภาคเรียนที่ 2 (รอบวัน ทันข่าว สพฐ.)
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64