รูปภาพกิจกรรม
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโรงเรียน
โพสเมื่อ : 03 พ.ย. 64
รับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนใหม่ ชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 30 พ.ค. 64
ปลูกต้นยี่โถ จำนวน 99 ต้น เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
การสอบคัดเลือกเพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้น ม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 23 พ.ค. 64
ภาพบรรยากาศการรับสมัครนักเรียนห้องเรียนปกติ ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 29 เม.ย. 64
การรับรายงานตัวและมอบตัวนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
การสอบคัดเลือกนักเรียนใหม่ ปีการศึกษา 2564 โครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4
โพสเมื่อ : 09 เม.ย. 64
มอบโล่ประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่ดำเนินการดีเด่นด้านป้องกันควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮ
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
โรงเรียนสมุทรสาครวิทยาลัย ได้รับรางวัลเลิศรัฐ ปี2562
โพสเมื่อ : 15 ก.ย. 62
วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ ฯ
โพสเมื่อ : 11 ส.ค. 62
ประเมินศูนย์นักธุรกิจน้อยฯ
โพสเมื่อ : 31 ก.ค. 62
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 62
การอบรมงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 13 ก.ค. 62
การอบรมงานอาชีพ
โพสเมื่อ : 06 ก.ค. 62
พิธีทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามของลูกเสือ
โพสเมื่อ : 01 ก.ค. 62
พิธีไหว้ครู ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 62
กิจกรรม Big Cleaning Day 2019
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 62
วันงดสูบบุหรี่โลก 2562
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 62
กิจกรรม พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา
โพสเมื่อ : 01 มิ.ย. 62