กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ

กรกช สุภาเนติรัตน์
ครู คศ.1
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/7

นิภา บัวผัน
ครู คศ.3

ธัญรดา แก้วโวหาร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 6/8

วรรณกร ปรีเปรม
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/11